1. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί συνήθως μισή ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχουν αυστηροί χρονικοί περιορισμοί.
  2. Να είσαι χαλαρός, σοβαρός και συγκεντρωμένος όταν απαντάς στις ερωτήσεις του τεστ, που γίνεται για να σε βοηθήσει να πάρεις τις  σωστές αποφάσεις για το δικό σου μέλλον.
  3. Να δίνεις αυθόρμητα  και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση την πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό.
  4. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις προτιμήσεων, ενδιαφερόντων και καταστάσεων που σου ταιριάζουν ή όχι. Δεν είναι τεστ γνώσεων.
  5. Οφείλεις να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί η εξατομικευμένη προσωπική σου έκθεση.
  6. Αρκετές  από τις ερωτήσεις απαιτούν ενέργειες για τις οποίες μπορεί να μην έχεις το επίπεδο των γνώσεων   ή την εμπειρία για να τις εκτελέσεις όπως λχ: «θα σου άρεσε να συνθέσεις μουσική;». Στις περιπτώσεις αυτές, να υποθέσεις ότι έχεις τις  σχετικές γνώσεις και δυνατότητες  και να απαντήσεις απλά με ναι ή όχι.
  7. Να είσαι ειλικρινής και συνεπής με αυτά που πραγματικά σε ενδιαφέρουν και σου ταιριάζουν, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, το λογισμικό του τεστ δε θα εκδώσει την εξατομικευμένη σου έκθεση.
  8. Αν κάνεις λάθος σε μια απάντηση και έχεις προχωρήσει στην επόμενη, μπορείς να επιστρέψεις πίσω  και να τη διορθώσεις.