Η επιστημονική ομάδα της C.G.T. ασχολείται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, απασχόλησης, επαγγελμάτων και εκπαίδευσης πάνω από είκοσι χρόνια και μέλη της έχουν δημοσιεύσει περισσότερα από 450 σχετικές εργασίες, έρευνες, μελέτες, μονογραφίες, βιβλία. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το έτος 2002 και έλαβε τη σημερινή της ονομασία το 2007, με σκοπό την έρευνα, το συντονισμό, και προώθηση του πνευματικού έργου της κεντρικής επιστημονικής της ομάδας και των συνεργατών της. Η εταιρεία στελεχώνεται από οικονομολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους της εργασίας, σύμβουλους σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικούς και πληροφορικούς επιστήμονες.

Κατσανέβας Θεόδωρος ( Ph.D.,L.S.E.).

Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας και δημιουργός του τεστ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τ. Πρόεδρος της επιστημονικής Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ( ΕΛΕΣΥΠ)

Στην επιστημονική ομάδα έχουν συνεργαστεί, συμμετάσχει και συμμετέχουν καθηγητές και Πανεπιστημιακοί ερευνητές και επιστήμονες από τους κλάδους της οικονομικής, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας της εργασίας, της παιδαγωγικής και της επιστήμης της πληροφορικής, μεταξύ άλλων, οι :

 1. Χρήστος Τζεκίνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Leakhead, Καναδά
 2. Νίκος Φακιολάς,D.κοινωνιολόγος-ερευνητής- Α, ΕΚΚΕ,,τ. Διευθύνων Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
 3. Ηλίας Λιβανός (Ph.D). Επίκουρος καθηγητής Πανεπiστήμίου Oxford Brooks,
 4. Κώστας Αθανασίου, (Ph.D)., Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς,
 5. Ιωάννα Τσιαπαρίκου,(PhD), Οικονομολόγος-ερευνήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς,
 6. Τάνια Καβρουλάκη,( Μ.Α.), ψυχολόγος-σύμβουλος Ε.Π.,
 7. Αικατερίνη Βάγγερ, (Μ.Α) Εκπαιδευτικός σύμβουλος
 8. Κόττιος Κωνσταντίνος,(Ph.D), σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού,
 9. Ταουσάνης Χρήστος,(Ph.D), Σύμβουλος Επαγγελματικού .Προσανατολισμού
 10. Κωνσταντίνος Σάλτας, ( Μ.Α.),εκπαιδευτικός-σύμβουλος Ε.Π.,
 11. Μαρία Τζωρτζάκη (Μ.Α.),ψυχολόγος,
 12. Μιχάλης Πετεβής ( Μ.Α.),σύμβουλος Ε.Π.
 13. Γεωργία Κεφαλά ( Μ.Α.) σύμβουλος Ε.Π.,
 14. Βιργινία Μακρή ( Μ.Α,) ψυχολόγος-σύμβουλος, Ε.Π.,
 15. Καίτη Ζηνέλη, ( Μ.Α.) σύμβουλος Ε.Π.,
 16. Μαίρη Παπαντώνη (Β.Α.), εκπαιδευτικός,
 17. Νίκος Λυσίκατος (Μ.Α.), εκπαιδευτικός,
 18. Ελισσαίος Αρτοπούλας , (Β.Α.) οικονομολόγος,
 19. Όλγα Ζαγοραίου (Μ.Α.),οικονομολόγος, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού,
 20. Βαρβάρα Πάχου ( Β.Α.). ψυχολόγος, σύμβουλος Ε.Π.
 21. Θώμη Ζησοπούλου (Μ.Α.), ψυχολόγος-σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού 
 22. Στέφανος Καρακίτσος ( Μ.Α.) οικονομολόγος-μαθηματικός-ερευνητής