Διερευνά και αναλύει συγχρόνως την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα του ατόμου, προσδιορίζονται οι σπουδές αλλά και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, εάν έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας καθώς και οι πιθανές διέξοδοί τους σε άλλα επαγγέλματα ή εξειδικεύσεις.Το τεστ λειτουργεί επιτυχώς τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια, και απευθύνεται στους μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και των τάξεων του Λυκείου.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας για την χρησιμότητα του συγκεκριμένου Τest σε αυτή την κατηγορία, διαφαίνεται ότι ενισχύεται η αυτογνωσία των μαθητών και ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των εναλλακτικών επιλογών που χρειάζεται για να διερευνηθούν από τους ίδιους.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη επιλογή του διλήμματος της κατεύθυνσης. Τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, τους βοηθά να πάρουν τις πιο σωστές αποφάσεις όσον αφορά την αλλαγή της κατεύθυνσης. Τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, που τους δίδεται η εκτενής πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, , και να καταλήξουν στις αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Η λήψη ενός αυτοματοποιημένου Test σταδιοδρομίας σίγουρα σας βοηθάει να προσδιορίσετε την επαγγελματική σας καριέρα, είτε να εργαστείτε στον ακαδημαικό χώρο, είτε να σχοληθείτε με την έρευνα, να προχωρήσετε σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαφορετικό απο το πτυχίο σας. Με άλλα λόγια με οτιδήποτε είστε πιο συμβατοί και προσβλέπετε σε επιτυχημένη μελλοντική σταδιοδρομία.

Έχετε μόλις αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο και χρειάζεστε καθοδήγηση για την πορεία σας στον επαγγελματικό στίβο, αναρωτιέστε πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε το πτυχίο σας, και εάν πραγματικά χρειάζεται να κάνετε πιο εξειδικευμένες σπουδές που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στο μέλλον σας. Το Career Gate Test σας δείχνει την συμβατότητά σας με την βάση δεδομένων για τα σύγχρονα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος.

Αν μετράτε τα λεπτά της κάθε ημέρας μέχρι να ολοκληρώσετε την καθημερινή δουλειά σας , εάν έχετε χάσει κάθε ενδιαφέρον σε αυτό που κάνετε και γενικά αισθάνεστε την αίσθηση δυσαρέσκειας στην θέση ευθύνης σας , η εύρεση της καριέρας που πραγματικά σας εκφράζει είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των φιλοδοξιών σας και το Test ιδανικά είναι το κλειδί της επιτυχίας σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Θα σας βοηθήσει να σκεφθείτε και να αποφασίσετε εαν θα πρέπει να αλλάξετε την καριέρα σας και να ακολουθήσετε την αληθινή σας κλήση.